Onderwijsconcept

Dit zijn onze pedagogisch-didactische principes. Hier staan we voor, zo willen we school maken, zo willen we lesgeven en met jongeren op pad gaan.

Studieaanbod

Het Sint-Jan Berchmanscollege is een school met algemeen secundair onderwijs (ASO).
De aangeboden studierichtingen beogen dus in de eerste plaats een ruime algemene vorming als voorbereiding op studies in het hoger onderwijs. Onze school biedt bijna alle ASO-studierichtingen aan.
Zo kunnen onze leerlingen een richting kiezen die het beste aansluit bij hun talenten en interesses.

In de tweede graad bieden we de leerlingen de keuze aan om een vak te volgen in een andere taal (CLIL).  De leerlingen van het derde jaar kunnen naargelang de studierichting kiezen om informatica in het Engels te volgen of geschiedenis in het Frans. De leerlingen van de klassen die in het derde jaar geschiedenis in het Frans konden volgen, kunnen ervoor opteren om dit verder te zetten in het vierde jaar.