Inschrijvingen

Inschrijven in 1 SO

Ontdek de school via de VR-tour. Let op: de data die worden vermeld, zijn nog die van vorig schooljaar (2020-2021).  Dit schooljaar organiseren we op zaterdag 12 februari 2022 onze infovoormiddag voor 12-jarigen en hun ouders. Concrete info volgt nog.  Noteer ook alvast 23 april 2022. Vanaf die dag zijn digitale inschrijvingen mogelijk voor het 1ste middelbaar via onze website. 

U kan steeds bijkomende informatie verkrijgen over inschrijven voor 1 SO door telefonisch contact op te nemen met de school. Dat kan op het nummer 03 312 98 98.  

Inschrijven in 2-6 SO

Inschrijvingen starten op het einde van het schooljaar / bij het begin van de grote vakantie. Het is immers noodzakelijk te beschikken over het behaalde oriënteringsattest. Het is wel aangeraden bij interesse al vroeger contact op te nemen om samen de mogelijkheden te verkennen en te bespreken.

Bepaling capaciteit

Het inschrijvingsdecreet verplicht scholen om voor de start van de inschrijvingen hun capaciteit te bepalen en mee te delen.

Twee scholen

Het Sint-Jan Berchmanscollege bestaat uit twee administratieve scholen (zesjarige school en tweejarige middenschool). Ouders die hun kind in het college inschrijven, gaan akkoord dat hun kind aan één van beide scholen toegewezen wordt. Beide scholen vormen één campus en de inschrijving kan van de ene naar de andere school gewoon doorlopen.