Ons opvoedingsproject

 • We willen een gastvrije aso-school zijn waar we aan een verscheidenheid van leerlingen de rijkdom van de christelijke waarden willen doorgeven, met gevoel voor gedegen tradities en toch eigentijds en vernieuwend.

  Leerlingen, leerkrachten, directie én ouders bouwen met hun eigen bijdrage aan dit project. We doen dat op een vrije en verschillende manier maar in onderling overleg, in een klimaat van eerbied en zorg voor elkaars persoonlijkheid, overtuiging, talenten en beperkingen.

  We streven ernaar de leerlingen intellectueel te vormen, hen te boeien en aan te moedigen om te zoeken naar wat schoon, goed en waar is. We willen hen voorbereiden op verdere studies en een zinvol leven.

  We streven ernaar jongeren te stimuleren in hun zoektocht naar zin en spiritualiteit, in de gelovige ontwikkeling van hun mens-zijn en hun verbondenheid met de natuur.

  We streven naar een warm groepsgevoel binnen de klas en een respectvolle, beleefde en verantwoordelijke houding op school. We willen leerlingen aanzetten tot sociaal engagement en hen relatiebekwaam maken met het oog op toekomstig welslagen in familie, werk, wereld en samenleving.

  We streven ernaar om leerlingen te vormen tot jongeren die zich emotioneel kunnen uiten, die betrokken zijn op anderen en in staat zijn mee te voelen en te delen. We willen hen helpen groeien tot evenwichtige persoonlijkheden, tot weerbare mensen met een positief en realistisch zelfbeeld.

  We streven ernaar om door sport en expressieve lichaamsbeleving te komen tot een fitte en gezonde levenshouding.

  Zo willen we onze leerlingen vormen en zorgzaam ondersteunen om vanuit hun eigen mogelijkheden kritisch, creatief en met zin voor initiatief om te gaan met een voortdurend evoluerende wereld.

  Dit opvoedingsproject vormt de basis en de inspiratie voor de krachtlijnen van onze organisatie en algemeen beleid.

  We nodigen iedereen die deelneemt aan onze gemeenschap uit om de geest en het engagement van ons opvoedingsproject te bewaren en in woord en daad voortdurend tot leven te brengen.