Anno 1912...

 • Begin vorige eeuw werd onze school gesticht door de broeders van Sint-Viator, een congregatie die werd opgericht door Louis Querbes, pastoor van een dorpje in de buurt van het Franse Lyon.

  1910: stichting van het 'Sint-Jozefsgesticht', een interparochiale school, aan de Sint-Jozeflei in Westmalle.

  1912: ingebruikname van het huidige Groothuys als juvenaat (onderwijsinstelling voor aspirant-geestelijken). Sint-Jan Berchmans wordt de patroonheilige van het 'Sint-Jan Berchmansinstituut'. Dit jaar wordt beschouwd als het stichtingsjaar van de school.

  1914-1918: de school is gesloten tijdens de Eerste Wereldoorlog. De kloosterlingen en leerlingen-juvenisten wijken tijdelijk uit naar de Benedictijnerabdij van Oosterhout (Nederland).

  Na 1918 wordt het Sint-Jozefsgesticht (aan de Sint-Jozeflei) uitgebouwd tot een middelbare school (eerste 3 jaren van de moderne humaniora).

  Vanaf 1930 worden er voor de Vlamingen lessen gegeven in het Nederlands. Voordien was de voertaal Frans.

  Na de Tweede Wereldoorlog wordt het juvenaat (Groothuys) gesloten en de lokalen worden ter beschikking gesteld van het Sint-Jozefsgesticht, de toenmalige middelbare school. Enkel de naam 'Sint-Jan Berchmansinstituut' blijft bestaan.

  In de jaren 60 wordt de oude humaniora uitgebouwd en de naam van de school wordt gewijzigd in 'Sint-Jan Berchmanscollege'.

  1958: het Schoolpact. De overheidssteun geeft het college ruime kansen voor verdere uitbouw...

  1959: oprichting van de hogere cyclus (economische). In de jaren nadien volgden de richting Wetenschappelijke A, de Latijnse afdelingen en de richting Wetenschappelijke B.

  30-06-1962: uitreiking eerste diploma's middelbaar onderwijs.

  01-01-1967: de school wordt door de broeders overgedragen aan het Bisdom Antwerpen. Vanaf dat ogenblik is het college een bisschoppelijke school.

  1970-1971: de kaap van 500 leerlingen wordt overschreden.

  1981: de eerste vrouwelijke leerkrachten gaan aan de slag.

  1983: de eerste meisjes worden ingeschreven in de Latijnse afdeling.

  1989: invoering eenheidsstructuur (met 3 graden i.p.v. lagere en hogere cyclus).

  30-06-1994: sluiting van het internaat.

  1995: meisjes kunnen voortaan ook inschrijven in de 1ste moderne.

  1999-2000: de kaap van 1000 leerlingen wordt voor de eerste maal overschreden.

  01-09-2005: oprichting van de studierichting humane wetenschappen (3de jaar ASO).

  30-06-2009: de eerste diploma's voor de studierichting humane wetenschappen worden uitgereikt.