Inschrijvingen

Inschrijven in 1 SO

  • Eigenlijke inschrijving

Voor de inschrijvingen in 1SO voor het schooljaar 2023-2024 geldt een nieuw inschrijvingsdecreet. Dat maakt dat de werkwijze van de voorbije jaren aangepast moet worden.

Met de scholen van de regio is afgesproken om op een analoge manier te werken. Wat betekent dit concreet?

Inschrijven voor 1SO zal in drie stappen gebeuren: aanmelden (nieuw!), kennismakingsgesprek en inschrijving. We hanteren daarbij het volgende tijdspad.

  • Vanaf maandag 27 maart t/m vrijdag 21 april 2023: aanmelden kandidaat-leerlingen (link op deze pagina volgt later)
  • Vanaf maandag 24 april 2023: informatieve gesprekken
  • Dinsdag 16 mei 2023: start inschrijvingen

Aangemelde leerlingen hebben voorrang. Bij overschrijden van de vooropgestelde capaciteit krijgen binnen de groep van aangemelde leerlingen broers en zussen van dezelfde leefentiteit van leerlingen die al school lopen op Sint-Jan en kinderen van werknemers van Sint-Jan voorrang. De resterende plaatsen worden op basis van toeval onder de overige aangemelde leerlingen verdeeld.

Aangemelde leerlingen verliezen hun voorrangsrecht vanaf 13 juni 2023. 

 

  • Bijkomende info

U kan van thuis uit op verkenning gaan op onze school. Hier start onze virtuele rondleiding. 
Bent u gericht op zoek naar informatie? Misschien krijgt u hieronder alvast een antwoord. 

U kan steeds bijkomende informatie verkrijgen over inschrijven voor 1 SO door telefonisch contact op te nemen met de school. Dat kan op het nummer 03 312 98 98. Wij staan u graag te woord.

Inschrijven in 2-6 SO

Inschrijvingen starten op het einde van het schooljaar / bij het begin van de grote vakantie. Het is immers noodzakelijk te beschikken over het behaalde oriënteringsattest. Het is wel aangeraden bij interesse al vroeger contact op te nemen om samen de mogelijkheden te verkennen en te bespreken.

Bepaling capaciteit

Het inschrijvingsdecreet verplicht scholen om voor de start van de inschrijvingen hun capaciteit te bepalen en mee te delen.

Twee scholen

Het Sint-Jan Berchmanscollege bestaat uit twee administratieve scholen (zesjarige school en tweejarige middenschool). Ouders die hun kind in het college inschrijven, gaan akkoord dat hun kind aan één van beide scholen toegewezen wordt. Beide scholen vormen één campus en de inschrijving kan van de ene naar de andere school gewoon doorlopen.