Gebouwen van de school


Het onthaal (secretariaat Groothuys) is ondergebracht in het Groothuys. Bezoekers melden zich hier aan. In dit gebouw, het oudste van ons gebouwenpark, vind je ook het kantoor van de directeur. Daarnaast zijn er een aantal klassen van de 1ste graad, het tekenlokaal, de techniekklas, het STEM-lokaal en enkele computerlokalen. De naam verwijst naar het testament van J. Tengrootenhuyzen, voormalig onderpastoor van Westmalle. Hij was de schenker van de grond waarop de schoolgebouwen zijn opgericht.

De Viator 'huisvest' voornamelijk de leerlingen van de 3de graad. Je vindt er ook het kantoor van de adjunct-directeur, het secretariaat Viator, de drukkerij, een informaticalokaal en wetenschapsklassen. De naam verwijst naar de broeders van Sint-Viator die begin vorige eeuw vanuit Frankrijk in Westmalle zijn neergestreken en die de school hebben opgericht (lees hierover meer in anno 1912).

In dit gebouw vind je op het gelijkvloers de feestzaal die een groot deel van het jaar dienst doet als turnzaal. Op de bovenverdieping zijn er klassen voor leerlingen van het 1ste jaar.

De naam is ontleend aan de straat die langs het gebouw loopt: de Zwanenstraat.

Hier vind je klaslokalen voor de leerlingen van de 1ste graad, een aardrijkskundeklas, een computerklas en een wetenschapsklas.

Abbé Louis Querbes (1793-1859) was pastoor van Vourles (nabij Lyon in Frankrijk) en stichter van de congregatie van de Geestelijken van Sint-Viator. Naar hem is dit gebouw dus genoemd.

Hier zijn er voornamelijk klaslokalen voor de leerlingen van de 2de graad. Er is ook een aardrijkskundelokaal op de eerste verdieping.

Op deze plaats bevond zich vroeger een groenaanplanting, ongeveer in cirkelvorm, waar de broeders bij goed weer regelmatig vergaderden. De naam van het gebouw verwijst hiernaar: een warande is een park, een plek in het groen...

Dit gebouw draagt de voornaam van één van de vroegere eigenaars. In dit voormalig 'magazijn' vind je op het gelijkvloers een kleine sportruimte; op de in 2002 vernieuwde bovenverdieping zijn er 2 aangename klaslokalen.

Zoals de naam laat vermoeden is hier de sporthal van de school ondergebracht (op de eerste verdieping). Op het gelijkvloers bevindt zich de refter waar zowel de leerlingen van de lagere school als van het secundair onderwijs 's middags eten. Daarnaast is er de lerarenkamer van het secundair onderwijs en de mediatheek waar de leraren kunnen werken.
 
De naam zegt het zelf: de leerlingen-fietsers zetten hier hun fiets (of motorfiets) in de rekken. We geven de goede raad om de fiets op slot te doen!

Na de afwerking van de nieuwste vleugel van de basisschool (in 2005) werd het sportveld (+ looppiste) volledig heraangelegd.

Dit deel van het gebouwenpark is voorbehouden voor onze lagere school. De nieuwste vleugel werd in 2005 in gebruik genomen.