Verdraagzaamheid

Onze leerlingen maken deel uit van een mediagerichte maatschappij waarin ze in contact komen met een brede waaier aan ontplooiingsmogelijkheden en uiteenlopende visies op de wereld en het ‘samen-leven’ in deze wereld. Hun eigen plaats in deze samenleving is nog niet zeker; ze groeien er naartoe. Ze zijn ‘burger in wording’. In dit groeiproces willen wij hen begeleiden door hun betrokkenheid op de maatschappij te verbreden en uit te diepen.

Gedurende de maand november komen daarom in het 2de jaar thema’s als verdraagzaamheid, ‘anders zijn’, racisme en discriminatie aan bod in de lessen Nederlands, geschiedenis en godsdienst. Ook het filmforum ('The boy in the stripes pyjamas') staat in het teken van verdraagzaamheid. Tijdens een bezoek aan het Joods museum voor Deportatie in Mechelen en aan het Fort van Breendonk worden de verschrikkelijke gevolgen van onverdraagzaamheid en racisme tastbaar duidelijk…

Uiteraard kan een project als dit maar effect hebben als jongeren bereid zijn om zich daadwerkelijk open te stellen en in te zetten voor de ‘andere’ in de samenleving. Dit engagement komt een schooljaar lang tot uiting in hun vrijwillige en belangenloze inzet voor Kamiano (een organisatie waar thuislozen gastvrij en respectvol onthaald worden). Onze tweedejaars informeren zich, sparen, verkopen kerstkaarten, steken de handen uit de mouwen, brengen een kerstboodschap… allemaal voor ‘die andere’ in hun omgeving.