Sociale stage

  • In de laatste week vóór de paasvakantie organiseren wij vanuit onze school een driedaags sociaal project voor de leerlingen van het 5de jaar klassieke talen. Via dit project willen wij onze leerlingen een belangrijk maatschappelijk fundament bijbrengen: jezelf openstellen voor mensen die ‘anders zijn’ of die omwille van hun beperking - al dan niet zichtbaar - zorgbehoevend zijn, zodat we niet langer louter naar de beperking zélf kijken, maar oog krijgen voor wat deze mensen nog wel kunnen en waarin hun talenten liggen.

    Om dit doel te realiseren gaan de vijfdejaars zich gedurende 3 dagen actief inzetten in een instelling voor zieke jongeren, psychiatrische patiënten, bejaarden of gehandicapten. Door naar deze mensen te luisteren, met hen te praten, uitstapjes te maken of gewoon bij hen te zijn, willen we onze leerlingen de kans geven om te ontdekken hoe deze mensen op een ‘andere’ manier ook gelukkig kunnen zijn. Bovendien hopen we dat onze leerlingen respect leren opbrengen voor deze ‘zachte sector’, door even wat werk uit handen te nemen van ergotherapeuten, verpleegkundigen en opvoeders.

    De ervaringen gedurende deze 3 dagen worden nadien tijdens een bezinningsmoment geëvalueerd en op een creatieve manier met elkaar gedeeld.