Groene school

Een vegetarisch broodje in de refter, inzamelen van oud ICT-materiaal, herbruikbare bekers tijdens activiteiten … Aandacht voor het milieu, het klimaat en gezondheid is overal belangrijk, maar zeker op school. De milieuwerkgroep maakt de leerlingen hiervan bewust – in de les en daarbuiten. Zo leren we in de lessen aardrijkskunde over het belang van water en tellen we tijdens de lessen fysica het energieverbruik van de drankautomaten uit. Elk jaar meten we de concentraties CO2 in de klas en analyseren we die in de les wiskunde.

Hier stopt onze taak niet! Ook buiten de lessen staat de milieuwerkgroep niet stil. Tijdens de Week van de Duurzaamheid in februari steken we nog een tandje bij, met als hoogtepunt Dikke Truiendag.

Een greep uit onze andere acties:

  • Bloemenweides in de voortuin en op de speelplaatsen
  • SJBeestjes: het insectenhotel
  • Gratis water van de kraan – gezond en goed voor het milieu
  • Afvalsorteerspel
  • Kroonkurken voor Natuurpunt

 

Zo dragen we allemaal ons steentje bij!

 Week van de duurzaamheid 


Wie durft te proeven?

 Op weg naar een pmd-vrije school: drinkflessen