Excursies

Het landschap is het laboratorium van de aardrijkskunde. Tijdens de lessen werken we met allerlei beelden (foto, video), maar een landschap ontleden terwijl je er deel van uitmaakt, geeft een grote meerwaarde. Tijdens de excursies worden een aantal vaardigheden geleidelijk aan opgebouwd: oriënteren, kaartlezen, natuurlijke en sociaal-economische kenmerken waarnemen, verbanden tussen landschapselementen leggen…

1ste graad

In de 1ste graad vertrekken we van de schoolomgeving en de eigen leefruimte (wandelexcursie!) om met de verkenning van de Antwerpse haven het landschapsbeeld van de leerling te verruimen.

2de graad

In de 2de graad wordt de aandacht op het veldwerk gericht. Een landschap wordt dan met eenvoudige technieken ontleed (b.v. in de Liereman - Oud-Turnhout).

3de graad

In de 3de graad maken we onderscheid tussen de wetenschappelijke studierichtingen, die een sterk geologische en natuurlandschappelijke excursie in Hoog-België doen, en de niet-wetenschappelijke richtingen, die ook de draagkracht van de aarde en de globalisering in het Luikse bestuderen. De leerlingen van de 3de graad gaan ook i.v.m. met ruimtelijke ordening in de schoolomgeving het terrein op.

Ons leven lang maken we deel uit van een landschap en daarom is het noodzakelijk om het goed te leren observeren.

Naast deze studie-uitstappen met voornamelijk een aardrijkskundige benadering worden er ook excursies in het kader van andere vakken georganiseerd.

Enkele voorbeelden:

  • een bezoek aan Tongeren en Spa voor 2 SO (geschiedenis en Frans)
  • een excursie naar Den Bosch voor 3 SO (geschiedenis en godsdienst)
  • een excursie naar Brugge (geschiedenis), natuurreservaat 'Liereman' (biologie) en Luik (Frans) voor 4 SO
  • een uitstap naar Antwerpen (Nederlands en geschiedenis) en naar Ieper (geschiedenis) voor 5 SO
  • een 'Brusseldag' voor 6 SO (Nederlands en geschiedenis)