Jong en Artistiek

De ouderraad, in samenwerking met enkele leerkrachten, mag elk jaar hartverwarmend artistiek genot aanbieden dat volledig gedragen werd door talent van eigen bodem: jongeren van de vijfde & zesde jaren van onze humaniora.


In het schooljaar 2019-2020 stond Jong & Artistiek gepland op 15 en 16 februari 2020.

Door de huidige coronamaatregelen kan Jong & Artistiek dit schooljaar jammer genoeg niet doorgaan.