WerkingWe vergaderen in principe 3 à 4 maal per schooljaar. Opdat de punten eigen aan elke school voldoende aan bod zouden komen behandelen we tijdens elke vergadering enkele specifieke accenten van elke school. De vergaderingen gaan door in de Nelozaal, waar we beschikken over multimedia.

Door de voorzitter wordt een agenda gemaakt die samen met de uitnodiging voor de volgende vergadering door het secretariaat van de school aan de leden bezorgd wordt. Na elke vergadering wordt zo vlug als mogelijk een verslag bezorgd aan alle leden.

Op een bijeenkomst van de ouderraad worden geen individuele problemen besproken. Wel kan men zijn ongerustheid uiten over een probleem in het algemeen. Er worden ook geen namen van leerkrachten of anderen genoemd.

Een vergadering begint om twintig uur en duurt ongeveer tot tweeëntwintig uur om de vooropgestelde agenda af te kunnen werken.

Werkgroepen

De ouderraad heeft verschillende werkgroepen om de verschillende activiteiten in goede banen te leiden. Zij werken autonoom en spreken onderling af om de activiteiten voor te bereiden.