Activiteiten

Op de onderstaande pagina's vindt u meer informatie over de activiteiten van de ouderraad.

Informatieavond

Patroonsfeest

Jong en artistiek