BouwfondsHet is reeds lang een goede traditie dat de ouderraad een beroep doet op de ouders om via een vrijwillige bijdrage aan het bouwfonds de school financieel te helpen. De inkomsten van het bouwfonds ondersteunen immers de grote inspanningen die het college doet om het materieel en didactisch comfort voor onze kinderen uit te breiden en te moderniseren.

Bepaalde noodzakelijke investeringen zouden immers niet realiseerbaar zijn indien de school enkel kon rekenen op de subsidies die zij van de overheid krijgt.

De ouderraad streeft naar een bijdrage van € 12,50 per trimester en per gezin en staat er borg voor dat deze bijdrage rechtstreeks de kinderen ten goede komt.

Realisaties van de afgelopen jaren

 • Renovatie van het gebouw Querbes (plafonds, data en informaticalokaal)
 • Vernieuwing klaslokalen in het gebouw Querbes
 • Vernieuwing van de verwarming Groothuys en de Zwaan
 • Heraanleg van de speelplaats Viator (zitbanken, aanplantingen en verlichting)
 • Projectiemogelijkheden (vaste beamer en audioapparatuur) zijn uitgebreid in alle gebouwen (Viator, Warande, Querbes, Zwaan en Groothuys)
 • Heraanleg voetpad op parking Groothuys en speelplaats Viator
 • Inrichting van een nieuw labo in Q16
 • Heraanleg van de speelplaats 1e graad
 • Aanleg van het sportveld en de looppiste
 • Bijkomende damestoiletten in de Warande
 • Nieuwe gebouwen en uitbreiding computerpark basisschool
 • Herinrichting feestzaal als polyvalente ruimte
 • Renovatie kleuterschool

Vooruitzichten voor komende schooljaren

 • Digitale schoolborden secundair en lager
 • Hertekenen en renoveren kapel
 • Parkmeubilair speelplaats Viator