Schooleigen onderwerpenTijdens de vergaderingen van de ouderraad vormen de zgn. "schooleigen onderwerpen" een vast onderdeel. Hierbij komt een personeelslid van de school een bepaald onderwerp uitdiepen. Deze onderwerpen kunnen zeer divers van aard zijn. U vindt de weerslag van deze uiteenzettingen in de verslagen van de ouderraad.