Muzisch creatief

 • Sinds enkele jaren werken we in onze basisschool rond een jaarthema.
  Dit schooljaar hebben we gekozen voor:

'Verdwalen in verhalen'

 

Dit thema willen we op verschillende momenten in de kijker zetten. 
Dit doen we tijdens:

 • het kennismakingsmoment bij het begin van het schooljaar
 • de verschillende focusweken
 • het schoolfeest
 • de kersthappening
 • de muziekdagen
 • ...

Tijdens deze momenten hebben we aandacht voor ATTITUDES door in te zetten op de persoonsgebonden ontwikkeling :

 • Socio-emotionele ontwikkeling : plezier beleven aan muzische activiteiten, …
 • Relationele vaardigheden : leren samenwerken,…
 • Ondernemingszin : creatief denken, initiatief nemen, grenzen durven verleggen,…
 • Onderzoekscompetentie : speels, fantasierijk en onbevangen exploreren,...

Onze school vindt muzische vorming heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Hierbij staat beleving centraal! Muzische vorming verenigt verstand en gevoel op een harmonieuze manier. Door nieuwsgierig te zijn en hun fantasie de vrije loop te laten, ontdekken onze leerlingen het kunstzinnige. Muzische vorming beperkt zich niet tot één enkel vak, maar wordt doorgetrokken naar alle andere leergebieden!

En … wees gerust: ‘In elk kind schuilt een kunstenaar!’

De vele foto's van allerlei activiteiten zijn hier een mooi voorbeeld van!