Scholengemeenschap

Onze school behoort tot de scholengemeenschap Basisscholen Voorkempen, of kortweg ‘BAVO’.
Deze scholengemeenschap werd nieuw opgericht op 1 september 2020 en bestaat uit zes instellingen van het vrij gesubsidieerd basisonderwijs:

    • Sint-Jan Berchmanscollege, Westmalle
    • Antoniusschool, Sint-Antonius-Zoersel
    • Wonderwijzer (hoofdschool & wijkschool), Schilde
    • Heilig-Hart van Maria, ‘s-Gravenwezel
    • Dorpsschool, Vremde

De hoofdzetel is in de Antoniusschool gevestigd.

Dit samenwerkingsverband uit zich hoofdzakelijk in een gezamenlijk personeelsbeleid, het streven naar eenvormigheid in de administratie en in subsidiëring van de subsidiërende overheid.
Op pedagogisch en didactisch niveau zijn er tot op heden geen concrete stappen ondernomen en wordt dit ook niet opgelegd door de overheid.
De directies komen maandelijks samen. De grote winst in het wijzigen van de scholengemeenschap op 1 september zit in het feit dat het bestuursorgaan van de verschillende scholen afzonderlijk en het bestuursorgaan van de scholengemeenschap samenvallen. Dat verhoogt de effeciëntie en de eenvormigheid van bestuur.

Initiatieven op leerkrachtenniveau zullen ongetwijfeld ook de komende schooljaren stilaan opgestart worden.