Ons personeel

Voor U staat een jonge en dynamische ploeg klaar die ook bewust aandacht wil hebben voor de relationele vaardigheden van de kinderen. Wij beseffen ten volle dat elk kind met zijn of haar mogelijkheden tot ontplooiing moet kunnen komen en willen onze dagdagelijkse praktijk hierop afstemmen. Mede dankzij onze nieuwe infrastructuur kunnen wij deze doelen nog beter trachten na te streven
en dit met het oog op de verscheidenheid van elk kind.

Dhr. Guy Brosens Directeur  
     
     
Juf Ellen 1A  

Juf Lies

1B  
     
     
Juf Emily 2A  
Juf Caroline 2B   
     
     
Meester Johan 3A  
Meester Laurens 3B  
     
     
Meester Vincent 4A  
Meester Rob 4B  
Juf Kelly 4C  
     
Meester Jurgen 5A  
Juf Mieke 5B  
Juf Helga 5C  
     
Meester Koen 6A  
Juf Tinne Adams 6B  
Juf Tine Borms 6C  
     
     
Mevr. Els Sleeckx Secretariaat & veiligheidsadviseur  
Mevr. Els Van Dyck Secretariaat  
     
Juf Tine Bijzondere leermeester Lichamelijke Opvoeding  
     
Dhr. Jens Bijzondere leermeester Lichamelijke Opvoeding   
     
Meester Johan Vermeiren Zorgcoördinator  
     
Juf Annemie De Bie
Juf Christel
Juf Annemie

Zorgleerkrachten  
     
Juf Annemie Dings
Juf Daniëlle
Jennifer Somers
Emi Schoonvliet
Aanvullende leerkrachten  
     
     


Juf Monique Vermeiren

Voorbewaking/middagtoezicht  
Juf Monique Vermeiren Nabewaking  
     
Meester Marc Verreet ICT-coördinator