Kinderparlement

  • Het kinderparlement in onze lagere school heeft de bedoeling onze leerlingen mee te laten participeren en hierdoor de kinderen ook een stem te geven.  Enkele leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar zetelen in dit parlement.

    Deze leerlingen worden democratisch in de klassen verkozen en komen regelmatig bij elkaar onder de leiding van enkele leerkrachten.  De leden van het kinderparlement vertegenwoordigen alle kinderen van onze school.  Hun ideeën worden nadien op de personeelsvergadering besproken.