Schoolraad

In uitvoering van het Decreet van de Vlaamse regering van 2 april 2004 betreffende participatie op school werd tijdens het schooljaar 2004-2005 de schoolraad opgericht. De schoolraad bestaat uit 3 geledingen: de personeelsgeleding, de oudergeleding en de lokale gemeenschap.De schoolraad is een wettelijk orgaan dat het leven van de school opvolgt en het beleid adviseert.
Hij komt minstens 3 maal per jaar samen.

  • Voorzitter

De heer Koen Van Eyndhoven
tel. 0474 45 61 00
k.vaneyndhoven[at]sjbmalle.be

Vertegenwoordiging vanuit de personeelsgeleding


Mevrouw Tinne Alénis
tel. 0476 65 68 03
t.alenis[at]sjbmalle.be

Mevrouw Els Van Dyck - verslaggeving
tel. 0479 34 37 16
e.vandyck[at]sjbmalle.be

Vertegenwoordiging vanuit de oudervereniging

Mevrouw Marijke Verdonck
tel. 0494 23 46 43
verdonck.marijke[at]gmail.com

Mevrouw Stephanie Degroux
tel. 0474 45 86 65
stephaniedegroux[at]gmail.com

Vertegenwoordiging vanuit de lokale gemeenschap

De heer Jan Verbruggen
tel. 03 312 19 61
Jan.a.verbruggen[at]telenet.be

Mevrouw Els Van Loock
tel. 03 312 29 24
elsvanloock[at]telenet.be

De heer Lieven Van Hooydonck
tel. 03 383 64 76
lieven.vanhooydonck[at]kreios.be

Graag meer info over de schoolraad ?
Download hier het document

 

verslagen: (in pdf te bekijken)

Verslag 7 oktober 2019
Verslag 17 februari 2020
Verslag 4 oktober 2021
Verslag 7 maart 2022
Verslag 16 mei 2022