Praktische info en veelgestelde vragen


  • Klik op een vraag om hierover meer info te lezen.
Nee, maar er zijn wel een aantal afspraken. Schoolkledij en vrijetijdskleding zijn twee verschillende dingen... Wij verwachten van de leerlingen dat ze keurig gekleed zijn en dat ze aandacht geven aan een verzorgd uiterlijk.
 
 
Bij inschrijving (of op het einde van het schooljaar) krijg je een lijst met daarop al het studiemateriaal dat je het volgende schooljaar nodig hebt. Je kan alles via de school bestellen als je dit wenst. In de loop van het schooljaar kan je in de schoolwinkel terecht voor alles wat je voor je studies nodig hebt.

Nee, een deel van de schoolboeken zijn opgenomen in het boekenfonds. Je kan ze huren voor de duur van het schooljaar voor 1/3 van de kostprijs. Andere boeken heb je meer dan één schooljaar nodig (bv. atlas); die moet je dus wel kopen, net als de werkboeken waarin je notities moet nemen.

Wij verwachten de ingevulde bestellijst in de loop van de eerste week van juli (voor de leerlingen van het 1ste jaar, half juni); de datum staat duidelijk vermeld! Wie alles op tijd afgeeft, kan in augustus reeds over al het studiemateriaal beschikken.

We maken er een erezaak van om tegen het einde van de zomervakantie (laatste dagen van augustus) de bestellingen klaar te maken. Je kan je boekenpakket dan ook komen afhalen. Op dat ogenblik krijg je een voorschotfactuur; de rest van de kosten komen op de schoolrekening van het 1ste semester.

Bij het afhalen van het boekenpakket ontvang je een voorschotfactuur; in de maand oktober volgt dan de verdere afrekening van het studiemateriaal dat via de bestellijst is aangekocht. In de loop van de maand januari en op het einde van het schooljaar wordt een schoolrekening meegegeven voor de kosten die gemaakt zijn (studiereizen, projecten, kopieën,...)

Nee, de tickets moeten in de schoolkantine gekocht worden (tijdens de voormiddagspeeltijd) en contant afgerekend.

Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding dragen de leerlingen een turnuniform (short + T-shirt met logo van de school). Je kan dit (aanpassen en) kopen in augustus, bij het afhalen van de schoolboeken. De sportschoenen moeten een kleurvaste zool hebben.

Bij het begin van het schooljaar krijgen alle ouders de nodige informatie over de aanvraag van een studietoelage voor het secundair onderwijs. De formulieren zijn op de school ter beschikking; wie voordien reeds een toelage heeft aangevraagd, krijgt automatisch nieuwe formulieren thuis bezorgd. Meer info op www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/

Bij het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen een jaarkalender, maar op het trimesterkalender staat meer gedetailleerde informatie. Via deze website kan je eveneens de schoolkalender raadplegen.

Ouders worden over elke activiteit vooraf geïnformeerd via een brief die digitaal aan de ouders wordt bezorgd. Bij sommige brieven verwacht de school een reactie. Ook deze reactie gebeurt via een digitaal systeem.
Een groot deel van deze brieven vind je ook in onze website.Voor de leerlingen is een schoolverzekering afgesloten. Deze dekt lichamelijk letsel (geen stoffelijke schade) bij ongevallen op school, tijdens schoolse activiteiten en op weg van huis naar school of omgekeerd. Aangifteformulieren zijn ter beschikking op het secretariaat. Bij ongevallen met derden (onderweg naar school of naar huis) dient wel de verzekeringsmaatschappij van de betrokken derde aangesproken te worden.

Op de gewone schooldagen tijdens de middagpauze en op woensdagnamiddag kunnen de leerlingen deelnemen aan allerlei sporten. Zij worden hierbij begeleid door leraren lichamelijke opvoeding.
Op woensdagnamiddag worden sportinitiaties (bv. schaatsen en zwemmen) en schoolcompetities (bv. voetbal via MOEV) aangeboden.

Als school gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens van eenieder die betrokken is bij het rijke schoolleven, leerlingen én medewerkers van het college. We richten ons daarbij naar de AVG/GDPR-regelgeving en het beleid van ons schoolbestuur. Dat vertaalt zich concreet in verschillende acties zoals een uitgeschreven rechtenstructuur voor alle medewerkers die vanuit hun opdracht persoonsgegevens verwerken, in de expliciete vraag bij begin van het schooljaar welke gegevens doorgegeven of gepubliceerd mogen worden en in zorgvuldige archivering en/of vernietiging van documenten met persoonsgegevens.