Schoolbestuur

Directie

 • De heer Eric Van Huffelen, algemeen directeur
 • De heer Rudy Vandebosch, adjunct-directeur (algemene organisatie, leerlingenzaken 2e en 3e graad)
 • Mevr. Bea Schrijvers, logistiek en financieel directeur
 • Mevr. Kathleen Swaans, coördinator 1e graad

 

Plaatselijk comité

Het plaatselijk comité adviseert de directie (basisschool + secundair onderwijs) bij het algemeen beleid van de school. De comitéleden ondersteunen de werking van het schoolbestuur op schoolniveau.

Voorzitter: de heer Aloïs Van Oevelen

Leden: mevr. Marie De Greve-Versluys, dhr. Filip Lardon, dhr. Lieven Vanhooydonck, mevr. Lydia Bechtel-Verstreken en dhr. Luc Vanlouwe 

Schoolbestuur: KOBA Voorkempen

Onze school is een ‘bisschoppelijke’ school: samen met 130 andere scholen uit het bisdom Antwerpen valt ze onder de verantwoordelijkheid van onze bisschop, Mgr. J. Bonny. Sinds schooljaar 2015-2016 is de samenwerking tussen deze scholen gereorganiseerd om nog efficiënter te kunnen inspelen op lokale mogelijkheden en behoeften op vlak van onderwijs.
De scholen werden daarvoor op regionale basis gehergroepeerd in negen nieuwe schoolbesturen onder een gemeenschappelijke koepel. Die koepel draagt als naam ‘Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen’ (KOBA). Elk regionaal schoolbestuur krijgt een analoge naam: ‘KOBA’, gevolgd door een geografische indicatie.
Als koepelorganisatie zorgt KOBA binnen de nieuwe structuur voor de verankering van de katholieke identiteit van alle bisschoppelijke scholen. KOBA verzekert ook de gelijkgerichte werking van deze scholen en ondersteunt ze door uiteenlopende expertise ter beschikking te stellen.

Het nieuwe schoolbestuur waarvan onze school deel uitmaakt, heet ‘KOBA Voorkempen’ en omvat volgende scholen:  

 • Heilig Hart van Maria – Schilde – kleuter- en lager onderwijs
 • Heilig Hart van Maria-instituut – Schilde – secundair onderwijs
 • Sint-Jan Berchmanscollege – Malle – kleuter- en lager onderwijs
 • Sint-Jan Berchmanscollege – Malle – secundair onderwijs
 • Sint-Jozef Instituut – Schoten – secundair onderwijs
 • Vrij Technisch Instituut – Zandhoven – secundair onderwijs
 • Wonderwijzer – Schilde – kleuter- en lager onderwijs

De directies van deze scholen zullen in allerlei beleidsdomeinen nauw samenwerken, onder leiding van een eigen raad van bestuur en een eigen algemene vergadering (de heer Luc Verpoorten als afgevaardigd bestuurder en de heer Fons Goos als voorzitter). Het doel van deze samenwerking is de bestaande kwaliteit van het onderwijsaanbod in de scholen voortdurend te bewaken en waar mogelijk – uiteraard – nog te verbeteren.