In Flanders fields

Eén dag Eerste Wereldoorlog. Stilstaan bij de waanzin… in Flanders Fields.

In dit project worden de leerlingen van het 5de jaar ervaringsgericht en vanuit verschillende invalshoeken geconfronteerd met de Eerste Wereldoorlog. Bovendien ervaren zij dat vakoverschrijdend werken (vanuit geschiedenis, Nederlands en Engels) een extra dimensie toevoegt aan het leerproces: daar waar de literatuur vaak het individuele leed en conflict belicht, zal de historicus de sociale motoriek achter het conflict blootleggen. Tenslotte identificeren de leerlingen zich met het thema ‘Oorlog en Vrede’ door de combinatie van terreinverkenning, museumbezoek (in Ieper en omgeving) en zelfonderzoek.

Concreet krijgen de leerlingen de keuze uit vier thema’s: '1914-1918 een multiculturele oorlog', 'Oorlog en landschap', 'Het einde van een oorlog' en 'Een literaire Salient'. Deze opties bieden naast enkele specifieke oriëntaties, ook een aantal vaste waarden (In Flanders Fields Museum, Menenpoort, Duitse kerkhof Langemark en Britse Tyne Cot Cemetery, Hill 60 en Hill 62). Tenslotte heeft elke klas een creatief stiltemoment voorbereid.