Broederlijk Delen

Jaarlijks engageren we ons met z'n allen voor de vastenactie Broederlijk Delen. Zo willen we ons telkens weer betrokken weten bij één van de belangrijkste problemen van de mensheid: de gapende kloof tussen de rijken en de armen op deze planeet.

Ieder jaar maken we kennis met een facet van die problematiek aan de hand van concrete projecten in het Zuiden. Ook hebben we daarbij oog voor de spirituele dimensie achter dit engagement: leven in de ruimte van de God van de Liefde die ons blijft oproepen om je belangeloos en anoniem te geven voor de andere.

Concreet doen we dat door informatielessen, door een feestelijk en toch écht hongermaal als concrete symbolische daad, en door een klassieke sponsortocht of –loop door de mooie Westmalse natuur. We willen immers onze mooie, vrijblijvende woorden omzetten in financiële slagkracht voor de projecten van het Zuiden.

 

 

Data voor 2021-2022:

hongermaal - 15/03/2022

sponsortocht - 16/03/2022