Schoolkoor

Zingen kan iedereen, misschien niet perfect - zoals niet iedereen perfect kan zwemmen of fietsen - maar je doet het tóch omdat het... plezant is. Onder dat motto ontstond jaren geleden een koor op het Sint-Jan Berchmanscollege. Intussen heeft het SJB-koor een lange lijst van optredens en concerten op het palmares staan, zowel binnen als buiten het college.

AIRetile

 


Het koor van SJB, AIRetile is in twee opzichten een jong koor: ‘jong’ omdat de leden jeugdig zijn en ‘jong’ omdat de formatie jaarlijks grondig wijzigt.
De toetredingsvoorwaarden zijn eenvoudig: geen stem- of gehoortest, geen inschrijvingsgelden, je komt alleen omdat je wilt (kunnen) zingen. In ruil voor je engagement krijg je van de koorleiding stem- en zangvorming, deskundige begeleiding, partituren en kooroptredens.

De programmakeuze, de concertfrequentie en de moeilijkheidsgraad worden bepaald en bijgestuurd naargelang de mogelijkheden van het moment. De repetities vallen voor het grootste deel binnen de schooluren en zorgen voor een behoorlijke dosis gezonde ontspanning.


Sociaal staat het koor synoniem voor warmte, gezelligheid en vriendschap: laatstejaars of eerstejaars, meisje of jongen, talenknobbel of wetenschapper, ijverige student of wispelturige speelvogel, haantje-de-voorste of zwijgzame sfinx... in ons koor zingt iedereen... in harmonie!