Overgang eerste jaar

Kleuters voorbereiden op het eerste leerjaar is een belangrijke taak van de kleuterschool.
Dat begint al vanaf de eerste schooldag dat uw kleuter naar onze kleuterwerking komt.
We kijken naar de leeftijd van uw kind maar zeker ook naar zijn/haar ontwikkelingspeil.
Zo proberen we voortdurend om hem/haar een stukje verder te brengen in ontwikkeling.

Voorbereidend schrijven

Kleuters moeten motorisch rijp zijn om met schrijven te beginnen, daarom bereiden we hen vooral motorisch voor op het uiteindelijke schrijven door veelvuldig te klauteren, fietsen, springen, zwaaien,.... Vanaf het moment dat een kind op school zit, komt het d.m.v. allerlei activiteiten hiermee in aanraking. We denken aan plakken, knippen, kleien,... Doel hiervan is de kleuter te leren de beweging te richten en te coördineren tot een soepele beweging. Later gaan we over naar een specifieke schrijfmethode waarbij de nadruk gelegd wordt op de schrijfhouding en de schrijfbeweging er wordt zeker geen nadruk gelegd op een mooi schrijfproduct.   

Voorbereidend lezen

In de kleuterklas leert je kind kennismaken met boeken, letters en gedrukte woorden. De basis wordt gelegd voor lezen en schrijven. We maken je kind bewust van het feit dat de taal die we spreken, omgezet kan worden in symbolen (letters).
In de kleuterklas worden ze opgewarmd om te leren lezen. Je moet of mag van je kind dus ook nog niet verwachten dat hij/zij kan lezen.
We stimuleren de kinderen vooral om zin te krijgen in het lezen. Wat wij vooral willen bereiken is dat ze leren luisteren, spreken en kijken, rijmen, hakken en plakken en ritmisch spreken.

Voorbereidend rekenen

In de kleuterschool willen we kleuters ook vooral prikkelen met “reken”materialen. We leren ze spelenderwijs kleuren, vormen, getallen en andere begrippen aan. We verwachten niet dat kleuters optelsommetjes leren maken maar wel dat ze veel gaan spelen met materialen en op die manier onbewust
een belangrijke rekenbasis verwerven.