Pedagogische raad - Planningsgroep

  • Samenstelling :

  ° vanuit elke graad van de lagere school 1 personeelslid

  ° vanuit de kleuterschool 1 leerkracht

  ° directie

  Mandaat :

  Bij het begin van het schooljaar worden de vertegenwoordigende leerkrachten in de planningsgroep gekozen.

  Zij krijgen telkens een mandaat voor 1 schooljaar.

  Doel :

  Maandelijks komt de planningsgroep samen om zowel de personeelsvergadering voor te bereiden als actuele vragen van collega’s, ouders en/of kinderen te bespreken.

  Tevens heeft de planningsgroep de taak om erover te waken dat de hoeveelheid van opdrachten van leerkrachten, het aantal genomen schoolinitiatieven, de uitvoering van het prioriteitenplan, … voor iedereen haalbaar blijft.

   Aan alle personeelsleden wordt hierover verslag uitgebracht.