Kleinschaligheid

De kleinschaligheid van onze kleuterschool is zeker een meerwaarde.

 Een kleinschalige kleuterschool heeft heel wat voordelen:

   ° "Iedereen kent iedereen"

        - Alle kleuters kennen onze juffen en omgekeerd

        - De juffen kunnen meteen inspelen op de zorgen van de individuele kleuter

        - Verhoogde betrokkenheid van alle onderwijspartners (CLB - externen - ...)

        - Familiegevoel

   ° Nauw contact met ouders - laagdrempelige school

   ° Verbondenheid - samenhorigheidsgevoel binnen o.a. projectwerking