Gemengde groepen

Als school streven we ernaar om elk kind evenwichtig te laten ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau en op zijn/haar eigen tempo.

Vanuit deze visie werken we sinds 1 september 2011 met gemengde groepen.
Concreet betekent dit dat we in onze kleuterschool 4 klasgroepen inrichten:

° Het "Ooievaarsnest" :  2,5 - 3-jarige kleuters

° De "Vlindertuin" : oudste 3-jarige kleuters en jongste 4-jarige kleuters

° Het "Berenhol" en de "Bijenkorf" : 2 gelijke klasgroepen van de oudste 4-jarige kleuters en 5-jarige kleuters.

Door met gemengde klasgroepen te werken kunnen we gerichter inspelen op het ontwikkelingsniveau van de individuele kleuter en houden we tevens de klasgrootte in de hand.

Gemengde klasgroepen hebben nog heel wat bijkomende voordelen:

 • De kinderen leren veel van en aan elkaar op een ongedwongen manier.
 • Het groepje oudste kleuters is kleiner, zodat ze ook intensiever kunnen worden begeleid.
 • De kleuters worden meer aangesproken op hun sociale vaardigheden.
 • Kleuters helpen elkaar (meer 'leer-krachten') in de klas.
 • Positief effect op taalontwikkeling van jonge(re) kleuters.
 • De juffen passen zich aan aan de kinderen: spelen in op het ontwikkelingsniveau van de kleuter (observatie - verdere stappen zetten)
 • Niet het gemiddelde kind is uitgangspunt, maar wel de zone van de naaste ontwikkeling van dat kind.
 • De differentiatie zit hem in de begeleiding meer dan in het aanbod (o.a. materialen, hoeken, ...)
 • Kleuters hebben minder het gevoel uit de boot te vallen.
 • Aantal kleuters in de klassen zijn ongeveer gelijk. Er wordt vermeden dat er sommige groepen 30 kleuters tellen en andere groepen 15.                              ! In het Ooievaarnest (2,5-jarige kleuters) starten we begin september met een beperkt aantal kindjes. Zo vermijden we dat we na nieuwe instapmomenten kleuters moeten laten doorschuiven naar een andere klasgroep.
 • Zorgenkinderen bij oudere kleuters kunnen beter verdeeld worden.
 • De 'musketiers' kunnen uit elkaar gehaald worden.
 • Kinderen leren beter omgaan met diversiteit.

Dezelfde leeftijd betekent niet dezelfde mentale of verstandelijke leeftijd.

Het werken met gemengde groepen zorgt ervoor dat we de verschillen niet verdoezelen en er terdege en bewust rekening mee willen houden.

Gemengde groepen zijn het vergrootglas op de verschillen die er in klassen sowieso zijn.