Schoolraad

In uitvoering van het Decreet van de Vlaamse regering van 2 april 2004 betreffende participatie op school werd tijdens het schooljaar 2004-2005 de schoolraad opgericht. De schoolraad bestaat uit 3 geledingen: de personeelsgeleding, de ouderbegeleiding en de lokale gemeenschap.De schoolraad is een wettelijk orgaan dat het leven van de school opvolgt en het beleid adviseert.
Hij komt minstens 3 maal per jaar samen.

  • Voorzitter

De heer Koen Van Eyndhoven
De Speelhoven 25
2390  Oostmalle  
tel. 03 312 12 82
k.vaneyndhoven[at]sjbmalle.be

Vertegenwoordiging vanuit de pedagogische raad

Mevrouw Tinne Alénis
Kerkstraat 76/3
2980 Zoersel
tel. 0476 65 68 03
t.alenis[at]sjbmalle.be   

Mevrouw Hilde Cop
Wijngaardstraat 23
2390 Westmalle
tel. 03.383.17.00
h.cop[at]sjbmalle.be

Vertegenwoordiging vanuit de ouderraad

 

Mevrouw Dorothy De Causemaeker
Heybleukenstraat 49
2980 Zoersel
tel. 0494 80 89 28
dorothy.dc@telenet.be

De heer Patrick Vissers
Epicialaan 66
2980 Zoersel
tel. 0486 34 92 32
vissersp[at]hotmail.com

De heer Philippe Scraeyen
Lang Ossegoor 34
2390 Westmalle
tel. 0468 09 17 87
scraeyen@hotmail.com

Vertegenwoordiging vanuit de lokale gemeenschap

De heer Jan Verbruggen
Berckhovenstraat 26
2390 Malle
tel. 03 312 19 61
Jan.a.verbruggen[at]telenet.be

Mevrouw Els Van Loock
De Schaggelen 57/7
2390 Westmalle
tel. 03 312 29 24
els.van.loock@telenet.be

De heer Lieven Van Hooydonck
Boskant 37
2970 Schilde
tel. 03 383 64 76
lieven.vanhooydonck[at]kreios.be