Oriëntatie naar secundair onderwijs

De overgang lagere school - secundaire afdeling is voor vele kinderen een grote stap.Ook voor ouders is de juiste keuze maken van studierichtingen voor zoon of dochter niet altijd zo vanzelfsprekend.

Vandaar dat we vanuit onze lagere school heel wat info willen geven aan kinderen en ouders naar studiemogelijkheden in het voortgezet onderwijs.

Dit doen we door o.m. volgende initiatieven te organiseren:

In de klas werken de kinderen zeer intens met het boekje:
'Op stap naar het secundair onderwijs'

In de maand december wordt samen met het CLB een infoavond georganiseerd omtrent de verschillende studierichtingen.

Met de ouders wordt een brief meegegeven waarin zowel het kind
als de ouders hun voorkeur naar studierichting kunnen uiten.
Schoolintern worden deze gegevens naast de bevindingen van de leerkracht gelegd en uitvoerig besproken.

Via een "studiekeuzespel" worden alle mogelijke studierichtingen nogmaals grondig toegelicht.

In de loop van de maand maart houden we een extra klassenraad.
Er wordt over ieder kind een "studieadvies" uitgesproken. Dit advies houdt rekening met de meeste kans op slagen over de ganse periode in het secundair onderwijs. Het advies wordt op een oudercontact met de ouders uitvoerig besproken.
Tijdens dit oudercontact wordt gezamenlijk (ouders en leerkracht)
een 'BaSo-fiche' ingevuld (de leerkracht licht deze fiche verder toe).

In de loop van de maand april houden we in onze secundaire afdeling een opendeurdag. Er wordt een speciale voorstelling van de studierichtingen
op Sint-Jan + een mini-rondleiding voor de leerlingen en hun ouders voorzien.

 Door het volgen van zulk traject hopen we dat er voldoende mogelijkheden worden aangeboden om de kinderen te laten groeien naar een juiste studiekeuze.