Studieaanbod

Het Sint-Jan Berchmanscollege is een school met algemeen secundair onderwijs (ASO).
De aangeboden studierichtingen beogen dus in de eerste plaats een ruime algemene vorming als voorbereiding op studies in het hoger onderwijs. Onze school biedt bijna alle ASO-studierichtingen aan.
Zo kunnen onze leerlingen een richting kiezen die het beste aansluit bij hun talenten en interesses.

In de tweede graad bieden we de leerlingen de keuze aan om een vak te volgen in een andere taal (CLIL).  De leerlingen van het derde jaar kunnen naargelang de studierichting kiezen om informatica in het Engels te volgen of geschiedenis in het Frans.  Alle leerlingen van het vierde jaar kunnen opteren om de lessen LO te volgen in het Duits.